Bibliografia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Mieczysław Brożek, Wstęp [do:] Sofokles, Antygona, Ossolineum, Wrocław 1964.
2. Maria Cytowska, Hanna Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, PWN, Warszawa 1981.
3. Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
4. Zygmunt Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Świat Książki, Warszawa 2003.
5. Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa 2000.
6. Słownik kultury antycznej .Grecja. Rzym, pod red. L. Winniczuk, wyd. 4, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
7. Stanisław Stabryła, Starożytna Grecja, WSiP, Warszawa 1988.
8. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, PWN, Warszawa 1986.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Streszczenie mitu o Prometeuszu
2  Streszczenie mitu o Tezeuszu
3  Gatunki liryki greckiejKomentarze
artykuł / utwór: Bibliografia    Tagi: