Archetypy i topika mitologiczna - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Z mitów wywodzą się liczne obrazy i motywy literackie a także wzory ludzkich postępowań.

Archetypy to pradawne i niezmienne wyobrażenia, które tkwią w świadomości zbiorowej każdej społeczności. Są to głęboko utajone pojęcia, pierwotne wyobrażenia, właściwe wszystkim ludziom, Dzięki nim pewne wydarzenia czy odczucia są wspólne całej ludzkości. Zaliczyć do nich możemy:

 • czułość matki, którą okazuj e Demeter, cierpiąca po stracie swej córki Kory porwanej przez Hadesa.

 • zbuntowany wobec bogów społecznik, którego odnajdujemy w Prometeuszu. Naraził się on bogom dając ludziom wszystko to, co było im potrzebne do życia, nawet ogień, za którego wykradnięcie z Olimpu musiał cierpieć

 • marzyciel - czyli Ikar, który wbrew nakazowi ojcowskiemu poszybował na nietrwałych skrzydłach do słońca, co spowodowało jego upadek

 • cierpienie - najbardziej obrazowo pokazane w mitologii jest cierpienie Prometeusza, przykutego do skał Kaukazu, jego męki zwielokrotnione były przez to, że codziennie przylatujący orzeł wydziobywał mu wciąż odrastającą wątrobę


 • Topos - to powtarzający się obraz czy motyw, miejsce wspólne, w l.mn. - topiki, czyli stałe, powtarzające się w literaturze obrazy i motywy.

  Przykłady toposu:

 • Topos genezyjski - kształtujący się podobnie w mitach sumeryjskich, babilońskich czy greckich: mity najpierw przedstawiaj ą rodzenie się bogów, potem opowiadając stworzeniu przez nich świata, a w końcu ludzi

 • motyw Amora przeszywającego serce strzałą symbolizujący rodzenie się miłości

 • mit arkadyjski, czyli wyobrażenie idealnego, niczym niezmąconego świata

 • W późniejszej kulturze możemy odnaleźć wiele odwołań, archetypów i toposów zaczerpniętych z mitologii.

  Oznacz znajomych, którym może się przydać
    Dowiedz się więcej
  1  Kultura Egiptu
  2  Antyczne eposy — geneza, tematyka, cechy gatunku
  3  Mitologiczne i biblijne obrazy stworzenia świata i człowieka  Komentarze
  artykuł / utwór: Archetypy i topika mitologiczna   Tagi: