Istota, forma, podział i funkcje mitu - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Człowiek pierwotny szukał odpowiedzi na dręczącą zagadkę bytu, na pytania, jak powstał świat i człowiek, jaka jest ich natura i przeznaczenie. Taką odpowiedź przynosiły mu mity. będące opowieścią wyrażającą wierzenia danej społeczności. Mit łączy się z przeszłością nieokreśloną historycznie. Określa to, co niejasne. Wyraża emocje, np. łęk, radość, niepokój, podniecenie. Opisuje zjawiska przyrody, przekształcając je w barwną fabułę, jak np. mit o Demeter i Korze. Bohaterami są bogowie (Zeus, Hades, Posejdon), półbogowie, herosi (Herakles), tytani (Prometeusz). Władcy Olimpu byli nieśmiertelni, obdarzeni nadprzyrodzonymi zdolnościami, np. potrafili zmieniać postać , jak to robił Zeus, byli zawsze piękni i młodzi. W mitach występuje antropomorfizm, czyli przypisywanie bogom cech i zachowań właściwych człowiekowi. Opisują one stworzenie świata - mit o stworzeniu świata, stworzenie człowieka - mit o Prometeusza

2. Forma. W mitach występują metafory, alegorie i symbole, nie wyrażają treści wprost, wyrażają ją poprzez różnie zbudowany obraz, np. alegoryczna opowieść o Demeter i Korze - przemienność pór roku. Symboliczną wartość ma mit o Ikarze i Dedalu, który mówi, że idealizacja rzeczywistości i marzenia często prowadzą do upadku. Metaforą bezowocnego wysiłku jest praca Syzyfa, skazanego na wieczne wtaczanie głazu, który przy samym szczycie sam spadał.

3. Podział. Mity dzielimy na:
teogoniczne - dotyczące powstania bogów, np. mit o narodzeniu Ateny, która poczęła się z głowy Zeusa czy o
Afrodycie, która narodziła się z piany morskiej
mity kosmogoniczne - o powstaniu świata
mity genealogiczne - mit o historii rodów, np. mit rodu Labdakidów, przedstawiający dzieje rodu Ląjosa.
mity antropogeniczne - o powstaniu człowieka (mit o Prometeuszu).

4. Funkcje mitów. Mity stanowią składnik kultury ludów pierwotnych, tworzą więź społeczną, uświadamiają odrębność i tożsamość, określają obyczaje i tradycje. Dzielimy je na :
 • światopoglądowe - stanowiące podstawę wierzeń religijnych (mit o stworzeniu świata)

 • poznawcze - dzięki nim ludzie wyjaśniali pewne niezrozumiałe zjawiska przyrody, np. burzę z piorunami czy zmienność pór roku, np. mit o Demeter i Korze


 • strona:   - 1 -  - 2 - 

  Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


    Dowiedz się więcej
  1  Streszczenie mitu o Prometeuszu
  2  Streszczenie mitu rodu Labdakidów
  3  Homer  Komentarze: Istota, forma, podział i funkcje mitu

  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Imię:
  Komentarz:
   

  Streszczenia książek
  Tagi: